Jerzy Stanisław Peisert

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Stanisław Peisert, ur. 18 II 1947 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek fizyka (1970); w 1987 doktorat z fizyki.

W 1970 nauczyciel w SP nr 112 we Wrocławiu, 1970-1974 studia doktoranckie na UWr, 1974-1979 asystent na Wydz. Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, 1979-1984 specjalista matematyk w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 1965-1975 w ZSP na UWr. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu i strajku okupacyjnego w gmachu głównym UWr. 1978-1980 kolporter wydawnictw KSS KOR, 1979-1980 autor artykułów do „Biuletynu Dolnośląskiego”, współpracownik Kornela Morawieckiego i Jana Waszkiewicza.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel KZ w INGW.

Po 13 XII 1981 działacz opozycji; 6 III 1982 internowany, przetrzymywany AŚ KW MO we Wrocławiu, od 20 III w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 5 VI 1982 zwolniony. 29 IV 1983 powtórnie internowany, od 1 V 1983 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 3 V 1983 zwolniony. Od 1983 członek Solidarności Walczącej. 1983-1988 redaktor, autor tekstów w „Solidarności Walczącej” (Wrocław). W 1984 zwolniony z pracy z powodu działalności opozycyjnej. 1984-1987 wykładowca (Wrocław, Legnica, Zielona Góra) katolickiej nauki społecznej w Szkole Kształcenia Kadr na Przyszłość (wraz z prof. Zbigniewem Dudą, Adolfem Juzwenką, Karolem Modzelewskim, Andrzejem Wiszniewskim), która miała przygotować kadrę do rządzenia w wolnej Polsce. Od 1985 adiunkt w Instytucie Fizyki na Wydz. PPT PWr.

Autor ok. 15 publikacji z dziedziny fizyki kwantowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Maciej Olejniczak