Jerzy Stasiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Stasiak, ur. 30 XII 1951 w Warszawie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Warszawie (1969).

Od 1975 kierowca autobusowy w MZK tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku pracowników komunikacji miejskiej w Warszawie. Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i wiceprzewodniczący MKZ Mazowsze, współtwórca struktur „S” w MZK, przewodniczący KZ w R-9 (zakład przy ul. Chełmskiej). W 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w II 1982. Kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Jesienią 1983 powołany do wojska i skierowany do jednostki karnej w Czarnem k. Szczecinka, zwolniony w II 1984.

Od 1989 członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Związkowej w MZK (następnie MZA Sp. z o.o.); 1989-1998 delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1989-1992 przewodniczący KZ w R-7 (zakład przy ul. Woronicza), 1992-1994 i od 2002 wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej R-7. 1994-2002 członek Sekcji Krajowej Komunikacji Miejskiej, 1998-2002 delegat na zjazdy Sekretariatu Służb Publicznych.

?