Jerzy Teodor Lachowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Teodor Lachowicz, ur. 23 X 1918 w Krakowie, zm. 15 VII 1996 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa; adwokat w Jeleniej Górze.

W czasie wojny żołnierz AK. 1952-1954 więzień stalinowski. Wieloletni radca prawny w wielu zakładach pracy, m.in. w Hucie Szkła Kryształowego Julia w Szklarskiej Porębie; nauczyciel w Technikum Kolejowym w Jeleniej Górze.

Od X 1980 związany z „S”, organizator pomocy prawnej dla jeleniogórskiej „S”; w 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego, doradca prawny ZR, od XI 1981 wiceprzewodniczący ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Darłówku, zwolniony w II 1982. 1982-1989 działacz podziemia.

W 1989 przewodniczący KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie w Jeleniej Górze. 1990-1994 doradca wojewody jeleniogórskiego. W 1992 współzałożyciel i wieloletni naczelnik Biura Obsługi Roszczeń b. Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu przy Państwowej Agencji Atomistyki w Jeleniej Górze.

Do 21 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Lis.

Jan Ryszard Sielezin