Jerzy Tomaszek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Tomaszek, ur. 6 I 1928 w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Budownictwa (1954).

1953-1979 pracownik Biura Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej Prosenchem w Gliwicach, 1979-1991 Inwestprojektu w Gliwicach. W l. 60. i 70. projektant budynków laboratoryjnych m.in. dla UMCS w Lublinie, Politechniki Szczecińskiej i Zakładu Karbochemii w Zabrzu; od 1978 członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Inwestprojekcie.

Po 13 XII 1981 uczestnik pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; 1983-1989 kolporter m.in. „Tygodnika Mazowsze” (we współpracy z dr. Andrzejem Świętochowskim) oraz druków okolicznościowych, prowadził w swoim mieszkaniu małą bibliotekę wydawnictw niezależnych.

1989-1991 skarbnik Bytomskiego KO; 1990-1994 radny Miasta Bytom z listy KO, członek Zarządu Miasta, delegat na sejmik samorządowy. Od 1991 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1958) i Medalem 40-lecia PRL (1984).

Arkadiusz Grzegorzek