Jerzy Wartak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Wartak, ur. 16 VI 1947 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Katowicach (1966).

1974 – 16 XII 1981 górnik w KWK Wujek w Katowicach.

1-3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od IX 1980 w „S”.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Wujek do pacyfikacji. 20 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w KM MO i KW MO w Katowicach, następępnie w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu; 9 II 1982 skazany na 3,5 roku więzienia, osadzony w AŚ w Katowicach, w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku, zwolniony 17 V 1983. IX 1983 – 1986 zatrudniony w KWK Makoszowy, 1987-2000 ponownie w KWK Wujek.

1989-1995 wiceprzewodniczący KZ „S” w KWK Wujek, 1996-1999 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2000 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Brynów; do 3 VIII 1989 przez Wydz. VI WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Znajomi.

Szczepan Kamiński