Jerzy Wielgus

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Wielgus, ur. 3 XI 1952 w Warszawie. Ukończył Technikum Elektryczno-Mechaniczne nr 1 w Warszawie (1977).

Od 1968 pracownik MZK Warszawa (od 1993 Miejskie Zakłady Autobusowe).

W VIII 1980 uczestnik strajku pracowników komunikacji miejskiej w Warszawie, od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w T-4 (zakład przy ul. Włościańskiej), w 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze.

1982-1989 działacz podziemnej „S”; kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

1989-1992 przewodniczący Komisji Wydziałowej w T-4. Od 1989 delegat na WZD Regionu Mazowsze, od 1991 przewodniczący Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej. 1992-1995 sekretarz Międzyzakładowej Komisji Związkowej w MZA i Tramwajach Warszawskich, od 1995 przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych. Od 1995 członek KK, 1995-1998 wiceprzewodniczący Prezydium Międzyzakładowej Komisji Związkowej w MZA i TW, od 1998 delegat na KZD, 1998-2002 członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Związkowej w MZA i TW. Od 1998 radny m.st. Warszawy, 1998-2002 wiceprzewodniczący Rady. Od września 2003 przewodniczący ZR Mazowsze.

?