Jerzy Zając

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Zając, ur. 2 III 1947 w Częstochowie. 1964-1968 student Politechniki Wrocławskiej; absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Elektryczny (1972); absolwent Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (1993) oraz Metropolitalnego Studium Prawno-Samorządowego przy PAN w Warszawie (1996).

W III 1968 uczestnik protestu studentów PWr, w VI 1968 relegowany z uczelni. 1970-1971 członek Rady Uczelnianej ZSP; 1972-1980 członek ZNP. 1972-1986 pracownik naukowy PWr, od 1986 pracownik Zakładu Energetycznego Częstochowa (od 1993 Zakład Energetyczny Częstochowa SA, od 2004 Enion SA Oddział Częstochowa).

Od IX 1980 w „S”, 1980-1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” na PCz, w 1981 członek Regionalnej Komisji Wyborczej, w 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa i wiceprzewodniczący RKR.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych w swoim zakładzie. 1982-1988 członek TKZ na PCz pn. Komitet Obrony Solidarności (KOS nr 1). 19 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 23 XII 1982, objęty zakazem prowadzenia zajęć dydaktycznych; w 1986 zwolniony z pracy z powodu prowadzenia nielegalnej działalności związkowej.

W II 1989 współzałożyciel „S” w ZE; członek Regionalnego KO; delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego, 1989-1990 członek ZR, przewodniczący Częstochowskiego KO i wiceprzewodniczący Federacji KO woj. częstochowskiego. 1989-1990 obserwator z ramienia Częstochowskiego KO w Prezydium WRN. W 1990 członek KO przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie i Komisji Kwalifikacyjnej b. funkcjonariuszy SB w Częstochowie. Od 1990 członek Wspólnoty Polskiej Oddział w Częstochowie. 1990-1998 radny Miasta Częstochowa: do 1991 przewodniczący, od 1994 wiceprzewodniczący Rady Miasta. 1994-1998 radny Sejmiku Samorządowego woj. częstochowskiego. VI 1990 – IV 1991 w PC, XI 1991 – 2005 w UD/UW. 1994-1998 członek Sejmiku Samorządowego woj. częstochowskiego. 1995-1999 przewodniczący Rady Regionalnej UW w Częstochowie. 1997-2001 poseł RP z listy UW. 1999-2001 członek Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Prywatyzacji Energetyki, 2002-2006 ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1970, od 2006 członek Prezydium Zarządu Oddziału SEP Częstochowa). Od 2000 członek Rady Programowej czasopisma „Wokół Energetyki”. Od 2005 w PO.

Opublikował anonimowo dziennik z obozu internowania Zamknięcie w zbiorze: Zamknięcie. Z życia wyjęci (Warszawa 1983). Autor i współautor artykułów dot. zagadnień sieci elektrycznej, współautor kilkunastu prac naukowo-badawczych i skryptu Sieci elektryczne (Częstochowa 1985).

Laureat zbiorowej nagrody I stopnia konkursu Mistrz Techniki FSNT NOT Oddział Częstochowa – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki (2004). Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1992), wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności (1996), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Energetyki (1996), odznaką Zasłużony dla Rozwoju Woj. Częstochowskiego (1998).

Od 11 VII 1988 rozpracowywany przez przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Rozmówca.

Wojciech Rotarski