Jerzy Zupok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Zupok, ur. 13 V 1942 w Pszczynie, zm. 5 X 2008 w Chorzowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Techniki (1969).

1969-2005 zatrudniony w I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. 1970-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ przy I LO.

Po 13 XII 1981 związany ze strukturami „S” nauczycielskiej, kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbierał składki na działalność związkową i pomoc internowanym i ich rodzinom. 1983-1989 współpracownik redakcji i współorganizator kolportażu podziemnego pisma „Głos Śląsko-Dąbrowski”, główna skrzynka kolportażowa znajdowała się w jego mieszkaniu. W IV 1985 współorganizator spotkania TKK „S” w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór.

1989-2005 członek Komisji Międzyzakładowej „S” Oświata Ziemi Tarnogórskiej. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Weronika Rudnicka