Joanna Barczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Joanna Barczyk, ur. 27 V 1953 w Zabrzu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydz. Malarstwa (1978).

14-15 V 1977 współorganizatorka demonstracji studenckich w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa, następnie współzałożycielka i rzecznik SKS w Krakowie; 1977-1979 współpracowniczka KOR, KSS KOR. 1977-1980 kolporterka „Komunikatu” KOR/KSS KOR, oświadczeń, protestów. 1980-1981 zatrudniona w SP nr 9 w Zabrzu.

Od XII 1980 w „S”.

16 XII 1981 po pacyfikacji KWK Wujek zredagowała i przepisywała na maszynie odezwę do żołnierzy WP. 1981-1985 współwłaścicielka zakładu Wyroby z Gipsu i Gliny. 1982-1985 współpracowniczka wydawnictw podziemnych; grafik i kolporterka Oficyny Literackiej w Krakowie, kolporterka hurtowa „Tygodnika Mazowsze” i książek NOWej, autorka projektów znaczków poczt podziemnych i plakatów Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach (1986). 1985-1986 zatrudniona jako plastyk w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i PSS Społem w Zabrzu. 1986-1994 i od 1997 utrzymywała się z pracy twórczej.

1994-1995 zatrudniona w Artystyczno-Reklamowym Przedsiębiorstwie Artin w Lublinie, 1996-1997 w Teatrze im. Juliusza Osterwy tamże. Od 1991 członek Związku Polskich Artystów Plastyków, 2002-2006 przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubelskiego ZPAP, od 2006 członek Komisji Socjalnej. Od 2002 członek zwyczajny Stowarzyszenia Maj 77 w Krakowie. 2006-2010 przewodnicząca Komisji Socjalnej w Zarządzie OL ZPAP, od 2010 członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie OL ZPAP i delegat OL ZPAP na WZD ZPAP.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1977-1979 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Joanna; 1986-1990 przez p. III RUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Plastyk.

Teresa Brodzka