Joanna Teodora Stasiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Joanna Teodora Stasiak, ur. 1 IV 1957 w Cieplicach k. Elbląga. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Romańskiej (1980).

1980-1987 kierownik Osiedlowego Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo w Elblągu.

Od X 1980 w „S”.

1982-1985 prowadziła w swoim mieszkaniu bibliotekę wydawnictw podziemnych, w 1985 współpracowniczka podziemnego „Biuletynu Regionu Elbląskiego «Solidarność»”, m.in. prowadziła w mieszkaniu punkt kolportażu, drukarz; 29 X 1985 aresztowana po rewizji w mieszkaniu pod zarzutem udziału w nielegalnej działalności wydawniczej, przetrzymywana w areszcie WUSW w Elblągu, następnie AŚ w Ostródzie, 12 XII 1985 zwolniona. 1987-1990 konsultant programowy Teatru Dramatycznego w Elblągu.

1990-1999 dyr. wydz. kultury, sportu i turystyki w Urzędzie Wojewódzkim tamże, 2000-2004 nauczycielka w Gimnazjum nr 5, tam sekretarz KZ „S”, od 2004 w IV LO. W 1993 inicjatorka reaktywowania, następnie pierwszy prezes oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Elblągu, członek Stowarzyszenia Elbląg-Oise (partnerski region we Francji).

Zbigniew Pąsik