Jolanta Kuligowska-Roszak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jolanta Kuligowska-Roszak, ur. 31 VII 1952 w Dobrem k. Radziejowa. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1977).

1977 – I 1982 młodszy redaktor, redaktor, starszy redaktor-członek kolegium redakcyjnego w Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy.

Od jesieni 1980 w „S”; konsultantka. Autorka licznych audycji nt. „S” w Regionie Bydgoskim, m.in. o zajściach podczas sesji WRN 19 III 1981: Dzień dziewiętnasty; o kryzysie bydgoskim: Anatomia strajku; o chłopskim strajku okupacyjnym w Bydgoszczy: Z czwartku na Wielki Piątek. 7 XII 1981 przedstawicielka RPR w Bydgoszczy w ogólnopolskich rozmowach pracowników mediów w Warszawie ws. wprowadzenia zmian w radiofonii i przygotowań do strajku.

Po 13 XII 1981 objęta zakazem wstępu na teren rozgłośni, I 1982 (ze Zdzisławem Pająkiem i M. Jagodzińskim) zwolniona z pracy. IX 1982 – VI 1983 nauczycielka jęz. polskiego w SP w Bydgoszczy, IX 1983 – X 1988 współwłaścicielka Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych tamże. X/XI 1984 współautorka (z Michałem Jagodzińskim) reportażu o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (emisja jesienią 1989 w RPR w Bydgoszczy). Współpracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, grupy opozycyjnej działającej przy parafii św. Polskich Braci Męczenników, spotkań z działaczami opozycji, wykładów historyczno-patriotycznych tamże. 1984-1989 współorganizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Od IV 1989 uczestniczka kampanii wyborczej „S”, organizatorka audycji radiowych „S”. 1989-1990 współzałożycielka, dziennikarka „Tygodnika Obywatelskiego Solidarność”. Od XI 1989 ponownie zatrudniona w RPR w Bydgoszczy, 1990-1992 z-ca redaktora naczelnego. 1992-1994 uczestniczka szkoleń dziennikarskich w Anglii zorganizowanych przez Sekcję Polską Radia BBC w Londynie, 1992-1994 dyr., redaktor naczelna TVP Rzeszów, 1994-2001 wiceprezes Zarządu w Rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. 1997 absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego, zarządzania finansami i marketingu, budowy strategii spółek. 2001-2003 współwłaścicielka Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego Kontrakt Sc., 2003-2004 wykładowca w Centrum Kształcenia Kadr Profesja, 2004-2007 sekretarz redakcji pisma „Wodociągi Polskie”, redaktor naczelna „Zeszytów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie”; 2006-2009 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia PIK w Bydgoszczy. 2007-2009 kierownik sekcji Informacyjnej i Sportu w TVP Bydgoszcz.

Katarzyna Grysińska