Julian Jan Źrałko

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Julian Jan Źrałko, ks., ur. 27 VIII 1934 w Wicyniu k. Złoczowa (obecnie Ukraina). Absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w VIII 1960 święcenia kapłańskie.

1960-1964 wikariusz w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu; 1964-1966 w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu: m.in. katecheta młodzieży, duszpasterz akademicki; od 1966 wikariusz substytut w parafii św. Jerzego w Wałbrzychu-Białym Kamieniu, od 1968 administrator tamże: m.in. duszpasterz młodzieży akademickiej i pracującej. W 1966 kilkakrotnie przesłuchiwany w związku z przygotowaniami i obchodami 1000-lecia Chrztu Polski na Dolnym Śląsku. Od VI 1966 diecezjalny referent duszpasterstwa młodzieży żeńskiej. W 1976 współinicjator wybudowania w Wałbrzychu-Konradowie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, szykanowany za to przez Wydz. ds. Wyznań w Wałbrzychu. Od II 1980 dziekan dekanatu Wałbrzych-Północ.

Latem 1980 duszpasterz strajkujących górników w Wałbrzychu, 31 VIII 1980 przewodniczył mszy św. koncelebrowanej na terenie KWK Thorez, wygłosił kazanie. Od 1980 organizator uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele św. Jerzego, na stadionie KS Górnik, w zakładach pracy; współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i KIK, od X 1981 corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

13 XII 1981 odprawił Mszę za Ojczyznę oraz podjął udaremnioną przez WP i ZOMO próbę dotarcia z posługą duszpasterską do strajkujących w KWK Thorez. Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych; obserwator w procesach działaczy „S”; odwiedzał internowanych. Wielokrotnie przesłuchiwany.

Od 1992 dyr. Wydz. Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Legnicy, od 2000 na emeryturze.

Stanisław Antoni Bogaczewicz