Julian Piotr Jóźwiakowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Julian Piotr Jóźwiakowski, ur. 27 II 1949 w Szczecinie. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Szczecinie (1969).

1969-1975 zatrudniony w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, 1975-1982 w TVP Szczecin. 1969-1980 członek ZZ Pracowników Komitetu ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja. 1980-1981 w PZPR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w szczecińskim PRiTv, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ. W VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

14 XII 1981 przesłuchiwany w związku z akcją ulotkową w PRiTV, 17 XII 1981 ponownie przesłuchiwany, zatrzymany w KW MO, gdzie podjął głodówkę protestacyjną, 22 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, 13 II 1982 z kilkudziesięcioma innymi internowanymi ciężko pobity, zwolniony 8 III 1982; zwolniony z pracy. 1983-1984 pracownik Powszechnej Agencji Handlowej w Szczecinie, 1985-1990 w Spółdzielni Pracy Trykot tamże.

1990-1991 ponownie zatrudniony w Ośrodku PRiTV w Szczecinie, w 1991 w laboratorium fotograficznym i sklepie Best, w 1992 w Biurze Handlowo-Usługowym Talent, w 1993 w ZR Pomorze Zachodnie jako dyr. Regionalnego Przedsiębiorstwa Związkowego „S” w Szczecinie, 1993-1994 prezes szczecińskiego Radia ABC, 1995-1996 akwizytor Polskich Książek Telefonicznych, 1999 pracownik Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PBK SA, od 1999 na rencie.

Do 15 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach KE [krypt. Koreks?].

Ewa Tierling-Śledź