Julian Zydorek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Julian Zydorek, ur. 5 I 1952 w Poznaniu. Ukończył Technikum Łączności tamże (1975). Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (2003, licencjat)

1971-1983, następnie od 1989 pracownik Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych Telkom-Teletra tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Telkom-Teletrze; członek Prezydium MKZ Wielkopolska, kierownik działów: informacji, kolportażu; założyciel pierwszej w kraju sieci bibliotek wydawnictw niezależnych przy KZ (ponad 300 placówek w Wielkopolsce); współzałożyciel Wielkopolskiego KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna, następnie w Ostrowie Wlkp. (8-21 III 1982 uczestnik głodówki), w Kwidzynie (14 VIII 1982 pobity, do 30 VIII 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej), 4 XII 1982 zwolniony. W 1983 sygnatariusz listu do Sejmu PRL ws. uwolnienia więźniów politycznych; zwolniony z pracy. Od 1983 drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik demonstracji; 1983-1984 wydawca podziemnego miesięcznika „Rezonans”, współtwórca wydawnictwa Awers; w IV 1984 aresztowany, w VI 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1989 członek poznańskiej Międzyzakładowej Rady „S”.

W 1989 przywrócony do pracy w Telkom-Teletrze, członek KZ; 1991-1992 pracownik Ośrodka Karta Oddział Poznań, 1992-1994 wicedyrektor, następnie dyrektor poznańskiego Radia Obywatelskiego; 1997-2002 kierownik produkcji w TVP3 Poznań, 2002-2005 bezrobotny, od 2005 pracownik Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

Barbara Fabiańska