Juliusz Łuka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Juliusz Łuka, ur. 22 II 1953 w Lublinie. Ukończył LO im. Karola Świerczewskiego tamże (1974); 1975-1978 studiował zaocznie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (studiów nie ukończył).

1974-1976 starszy referent w Spółdzielni Pracy Metalowców Współpraca w Lublinie; 1976-1978 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego tamże (dorywczo), następnie Zakładu Mleczarskiego w Sosnowcu oraz Śląskich Zakładów Lin i Drutu Linodrut w Zabrzu Zakład w Sosnowcu; od 1979 betoniarz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal-4 w Dąbrowie Górniczej.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Budostalu.

15 XII 1981 wraz z grupą pracowników Budostalu dołączył do strajku w Hucie Katowice. Do 23 XII 1981 członek MKS; 25 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Dąbrowie Górniczej; 26 XII 1981 do KM MO w Będzinie; od 28 XII 1981 przez 3 miesiące przetrzymywany w AŚ przy KW MO w Katowicach; zwolniony z pracy. 1982-1983 drukarz i kolporter ulotek na terenie Dąbrowy Górniczej, m.in. nawołujących do bojkotu nowych reżimowych związków zawodowych (współpraca m.in. ze Zbigniewem Ciołkiem, Dariuszem Frączkiem i Andrzejem Makowskim). 25 IV 1983 po przeszukaniu w hotelu robotniczym i znalezieniu materiałów poligraficznych przesłuchiwany w KM MO w Będzinie, aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Ponownie zatrudniony w Budostalu. W XII 1983 organizator 2-dniowego protestu przeciwko złym warunkom pracy na Wydziale Obróbki Cieplnej Szyn w Budostalu; 1984-1989 kolporter podziemnej prasy, książek i druków okazjonalnych; współpraca z W. Kapczyńskim oraz siatkami kolportażu zakładów z terenu Huty Katowice; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Sosnowcu. 1983-1989 zatrzymywany prewencyjnie, m.in. przed 1 V i 11 XI, na 48 godz. w RUSW w Dąbrowie Górniczej.

1990-1992 pracownik Hurtowni Obuwia Rabut w Dąbrowie, 1992-1995 magazynier w Hurtowni Lubchem w Lublinie, 1995-1999 szef Mieszalni Pasz w Sernikach k. Lubartowa, 1999-2004 pracownik firmy ochroniarskiej w Lublinie. Od 2004 na rencie.

1983 – 18 VIII 1986 rozpracowywany przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Czcionka.

Halina Żwirska