Juliusz Kleeberg

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Juliusz Kleeberg, ur. 3 VII 1946 w Katowicach, zm. 28 II 2007 w Jastrzębiu-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1971).

W III 1968 uczestnik strajku na UŚ, zatrzymany na 48 godzin. 1971-1973 asesor sądowy w Wodzisławiu Śląskim, 1975-1981 sędzia Sądu Rejonowego tamże.

Od 1980 w „S”; współzałożyciel i członek KZ w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu. 1980–1981 członek Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W 1981 autor tekstów w „Tygodniku Solidarność” i „Wolnym Związkowcu”; delegat na I WZD Województwa Katowickiego.

Po 13 XII 1981 udzielał pomocy prawnej i materialnej aresztowanemu Jerzemu Durlakowi. 1982-1985 sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku; 1985-1990 radca prawny w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wodzisławiu i PKO w Jastrzębiu-Zdroju.

1990-1994 sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie, następnie w Jastrzębiu-Zdroju. 1994-2002 członek Krajowej Rady Sądownictwa. 1994-2007 sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, następnie Sądu Okręgowego w Gliwicach. 1976-2007 członek jastrzębskiego Klubu Fotograficznego Niezależni.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Kamiński