Jurek Kaczmarski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jurek Kaczmarski, ur. 1 III 1952 w Wołowie Śląskim. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Owińskiej k. Poznania (1969).

1969-1971 zatrudniony w Bardeckich Zakładach Papierniczych w Bardzie, 1971-1973 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej tamże, 1973-1976 w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy ZOZ w Kłodzku, 1976-1978 w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, 1978-1984 PBM P.W. Kombud w Mysłowicach.

Od IX 1980 w „S”, 1980-81 członek KZ w PBM P.W. Kombud. Członek KPN.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy podziemnej („Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do życia”). 31 VIII – 14 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W 1983 członek MKK. 28 XII 1983 zatrzymany, 30 XII 1983 aresztowany, 6 II 1984 zwolniony ze względu na trudną sytuację rodzinną.

Od II 1985 na emigracji w RFN.

Natalia Spychalska