Kajetan Koprowiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kajetan Koprowiak, ur. 13 XII 1960 w Poznaniu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1985).

1974-1980 w ZHP.

W 1980 organizator Komitetu Założycielskiego NZS AWF, w 1981 delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie; XI/XII 1981 organizator strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI w AWF w Poznaniu.

Po 13 XII 1981 działacz Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego NZS; do 1985 współzałożyciel, organizator biblioteki wydawnictw podziemnych działającej w strukturach MKP NZS; 1982-1983 współzałożyciel, autor, organizator podziemnego pisma „BIS. Biuletyn Informacyjny Studentów”, do 1985 kolporter wydawnictw podziemnych. 1985-1986 nauczyciel w SP nr 14 w Poznaniu, 1986-1988 trener narciarski w Miejsko-Budowlanym Klubie Sportowym Śnieżka w Karpaczu, 1988-1991 nauczyciel akademicki na AWF w Poznaniu. W 1988 zatrzymany za udział w niezależnej manifestacji 1-majowej.

1989-1991 członek KZ w AWF w Poznaniu. 1991-2007 własna działalność gospodarcza, od 2007 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do 11 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW Poznaniu w ramach SOS.

Cyryla Staszewska