Karol Seifert

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Karol Seifert, ur. 31 III 1957 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia (1980).

Nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 tamże.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Koła „S” w ZSB nr 1, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska.

1982-1988 współorganizator spotkań nauczycieli z „S” w Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu; kolporter wydawnictw podziemnych, autor (ps. Andrzej Korycki), redaktor pism podziemnych: „Nauczyciel”, „Strzecha”, „Niepodległość”. Od 1985 współpracownik Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. Od 1988 członek TZR Wielkopolska.

1988-1989 przewodniczący Komisji Organizacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania. 1989-1991 wiceprzewodniczący, 1991-1999 przewodniczący KZ POiW Regionu Wielkopolska, delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska i Sekcji Krajowej OiW. W 1990 członek KO „S” Poznań-Wilda, organizator wyborów samorządowych; przedstawiciel „S” w społecznej komisji ds. niszczenia akt w KW PZPR w Poznaniu; 17 VI 1991 podczas rewizji w jego mieszkaniu funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Poznań-Wilda zarekwirowali uratowane dokumenty. Inicjator społecznych akcji: na rzecz usunięcia sowieckiej gwiazdy górującej nad Cytadelą Poznańską, likwidacji obchodów 23 II jako rocznicy wyzwolenia Poznania, zmiany nazw ulic, którym patronowali komuniści. 1997-2001 w RS AWS, 2001-2008 w PO. 1999-2001 wielkopolski kurator oświaty, od 2002 dyr. VI LO w Poznaniu.

Barbara Fabiańska