Katarzyna Mitzner-Madoń

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Katarzyna Mitzner-Madoń, ur. 20 VIII 1957 w Warszawie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Teatrologii (1980).

1977-1980 współpracowniczka (skład) niezależnego wydawnictwa NOWa. W 1979 wyjechała wraz z grupą studentów teatrologii skupionych wokół Jacka Pałasińskiego do Berlina Zachodniego, skąd przywieźli wydawnictwa emigracyjne i powielacze.

W 1981 obserwatorka podczas I KZD.

Po 13 XII 1981 przez kilka miesięcy współpracowniczka RKW Mazowsze: w jej mieszkaniu odbywały się spotkania i ukrywali się działacze „S”, m.in. Gwidoń Zlatkes i Ewa Kulik. Do 1982 aktywna działaczka Komitetu Pomocy Internowanym. W 1982 współzałożycielka, następnie współredaktor i autorka tekstów w niezależnym czasopiśmie „Karta”; autorka, redaktor i współredaktor wielu książek, wraz z zespołem „Karty” opracowała dla niezależnego wydawnictwa Przedświt m.in.: W stanie (1984), Polityczni (1986), Krajobraz po szoku (1989). W 1983 na stypendium we Francji. 1986-1987 redaktor w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

1990-2006 sekretarz redakcji, nast. z-ca redaktora naczelnego w Ośrodku Karta. Od 2006 z-ca dyr. Domu Spotkań z Historią.

Krzysztof Dąbek