Kazimierz Andrzej Madrak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Kazimierz Andrzej Madrak

Kazimierz Andrzej Madrak, ur. 21 IX 1955 w Mrągowie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Nauk Ekonomicznych (1978).

1979-1982 pracownik Fabryki Zegarów i Wodomierzy Metron Toruń.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Metronie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, w III 1982 zwolniony; 3 V 1982 (po manifestacji w Toruniu) internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, we IX 1982 zwolniony; 1982-1983 członek TKZ w Metronie, 1982-1989 skarbnik TZR Toruń, kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1983-1987 główny księgowy w Toruńskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, 1986-1989 pracownik Zakładów Produkcyjno-Handlowych Wola Sp. z o.o.

W 1989 sekretarz KO „S” w Toruniu. Od 1998 członek Rotary Club tamże, od 1999 dyrektor Loży Toruńskiej Business Center Club. Od 1991 właściciel firmy Kancelaria Finansowo-Księgowa Sc. w Toruniu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach KE krypt. Megaloman, zdjęto z ewidencji 10 X 1984; przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Kutwa, zdjęto z ewidencji 16 III 1987.

?