Kazimierz Barczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Kazimierz Barczyk, ur. 25 I 1950 w Wolbromiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa (1972), studiów podyplomowych z aplikacją sędziowską (1974).

1974-1976 sędzia w Sądzie Powiatowym w Olkuszu, 1976-1978 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, 1978-1982 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia. 1979-1982 w PZPR.

Od IX 1980 organizator i lider „S” w sądach krakowskich; wiceprzewodniczący KZ przy Sądzie Wojewódzkim w Krakowie oraz w ok. 100 sądach Polski południowo-wschodniej; jesienią 1980 pomysłodawca, założyciel, do 1992 prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S” oraz sekretarz Społecznej Rady Legislacyjnej COIU „S” (skupiającej ok. 100 prawników, kierowanej przez prof. Stefana Grzybowskiego). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska; członek Prezydium KKK „S” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości; 7 I, 13-14 VI i 28-29 X 1981 organizator w Krakowie trzech Ogólnopolskich Forów Prawników „S”; w 1981 inicjator i organizator skutecznego votum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Jerzego Bafii i prokuratora generalnego gen. Lucjana Czubińskiego.

W II 1982 odwołany przez Radę Państwa z zakazem wykonywania zawodu adwokata (jedyny sędzia krakowski odwołany po 13 XII 1981). 1982-1992 koordynator działalności COIU „S” stanowiącego zaplecze doradztwa prawnego „S”, po 1989 OKP. 1984-2000 członek KIK. 1986-1989 współinicjator i współpracownik podziemnego pisma „Paragraf”. IV-V 1988 członek zespołu prawnych doradców strajków w Nowej Hucie.

1989-1991 sędzia Trybunału Stanu. Wybrany przez Sejm na oskarżyciela przed Trybunałem Stanu: w 1992 b. premiera Mieczysława F. Rakowskiego, w 1993 gen. Wojciecha Jaruzelskiego i gen. Czesława Kiszczaka. 1989-2000 członek Małopolskiego i Krakowskiego KO „S” oraz od 1990 do rozwiązania (I 1991) KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. 1990-1998 radny Miasta Krakowa: w 1990 wybrany z listy KO Miasta Krakowa, od 1996 w Klubie Radnych na Rzecz Akcji Wyborczej Solidarność, 1990-1993 przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W 1990 i 1998 współautor reform samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Od 1991 społecznie przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, od 1996 społecznie przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP; od 1996 przewodniczący Rady Programowej 50. wydawnictw książkowych dla samorządów. 1991-1993 poseł RP z listy PC. 1991-2001 współfundator i członek Rady Fundacji Pomocy Potrzebującym Amicus. 1993-1995 organizator 9 ogólnopolskich konferencji centroprawicy z ramienia Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicy, inicjator powołania Społecznej Komisji Konstytucyjnej „S”, współautor solidarnościowego obywatelskiego projektu Konstytucji (2 mln podpisów). W 1996 współzałożyciel AWS, 1997-2001 poseł RP z listy RS AWS, 1997-1999 sekretarz stanu w Kancelarii premiera Jerzego Buzka, sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów, koordynującego 4 reformy społeczne; 1999-2001 gł. doradca premiera ds. samorządu terytorialnego; w 2001 inicjator i autor powołania Rządowego Centrum Legislacji. 1997-2002 sekretarz Zarządu Krajowego RS AWS ds. samorządu terytorialnego, 2002-2004 sekretarz generalny. W 1997 inicjator powołania samorządowego Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, od 2001 przewodniczący Rady MAK. 1998-2002 radny Województwa Małopolskiego z listy AWS, od 2006 z listy PO; od 2006 wiceprzewodniczący woj. Sejmiku Samorządowego. Od 2006 członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się. Od 2006 ponownie sędzia Trybunału Stanu, 2006-2007 z-ca przewodniczącego TS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

1974-1975 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie.

Józef Ratajczak