Kazimierz Bochenek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Kazimierz Bochenek

Kazimierz Bochenek, ur. 7 VII 1914 w Ropczycach, zm. 12 XI 2005 w Opolu. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, kierunek teologia; działacz społeczny.

23 IV 1940 święcenia kapłańskie, wikariusz w parafiach: 1940-1946 w Stanisławowie, 1946-1947 u św. Jacka w Bytomiu, 1947-1949 w Biskupowie-Gierałcicach, 1949-1951 w bazylice katedralnej Podwyższenia Krzyża w Opolu, 1952-1953 w Opolu Nowej Wsi Królewskiej; 1953-1971 proboszcz parafii w Dobrzeniu Wielkim, 1971-1991 św. Piotra i Pawła w Opolu. Ponadto 1951-1952 dyr. Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, od 1969 sędzia sądu duchownego, 1971-1983 dziekan dekanatu opolskiego, 1971-1987 duszpasterz nauczycieli. W kazaniach często zawierał elementy kontestujące porządek polityczny PRL.

Po VIII 1980 organizator transportów darów z USA i Niemiec, założyciel pierwszego w Opolu Duszpasterstwa Ludzi Pracy, uważany za kapelana „S” (wspierał jej działania).

Po 13 XII 1981 pomagał internowanym i aresztowanym. Odsłonięty 14 V 1986 na pl. A. Mickiewicza Pomnik Trzech Krzyży ku czci m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, poświęcony Poległym i zamordowanym robotnikom PRL w zrywach protestacyjnych o sprawiedliwość i godność ludzką – o lepsze warunki życia 1956 – 1970 – 1976 – 1980 – 1981 roku z jego inicjatywy znalazł się na placu przy kościele św. Piotra i Pawła w Opolu, gdyż MO po dwóch dniach od odsłonięcia usunęła z pierwotnego miejsca ten niewygodny władzy monument. Zaangażowany w duszpasterstwo środowisk b. żołnierzy AK, Sybiraków, Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Od 1982 parafia św. Piotra i Pawła była nieformalnym miejscem spotkań działaczy podziemnej „S”, 1988-1989 siedzibą Tymczasowej Rady Regionalnej „S”. 15 IV 1989 w domu katechetycznym parafii odbył się II WZD „S” Śląska Opolskiego zamykający konspiracyjny okres działalności struktur związkowych.

Od 1991 roku na emeryturze.

Uhonorowany tytułem radcy duchownego (1980), przez Jana Pawła II godnością Kapelana Jego Świętobliwości (1985), wyróżniony tytułem Honorowego Członka „S” (1996).

Damian Janusz