Kazimierz Brudziński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Brudziński, ur. 1 III 1939 w Sławoszewku k. Konina. Ukończył Zawodową Szkołę Mechaniczną w Kole (1956).

1956-1957 zatrudniony w PGR w Beniczkach, 1957-1958 w Przedsiębiorstwie Budowlano-Przemysłowym w Gorzowie Wlkp., 1958-1985 w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku, m.in. w KWK Jankowice i Suszec (ob. Krupiński).

30-31 VIII 1980 współorganizator, przewodniczący KS PRG w KWK Suszec, IX 1980 – 1988 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ (mąż zaufania).

Po 13 XII 1981 kolporter ulotek i prasy niezależnej (m.in. „Wiadomości Wojenne”, „GROS”, „Ość”, „RIS”), uczestnik spotkań podziemnej „S” przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, zaangażowany w pomoc dla rodzin represjonowanych działaczy (we współpracy z Romualdem Bożko i Bogdanem Chorążyczewskim). 1984-1985 współzałożyciel PTTK Pielgrzym przy kościele NMP Matki Kościoła, współzałożyciel, przewodniczący Bractwa Trzeźwości. Od 1985 na emeryturze. 12 XII 1986 w czasie pobytu w Szczecinie z okazji rocznicy Grudnia ’70 zatrzymany, przewieziony do WUSW w Szczecinie, przesłuchany, po kilku godzinach wypuszczony. W II 1988 współorganizator Zgromadzenia Działaczy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, W II 1989 współorganizator Walnego Zgromadzenia Działaczy w Ustroniu-Polanie.

Andrzej Kamiński