Kazimierz Daszkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Daszkiewicz, ur. 30 V 1932 w Łucku. Ukończył Liceum Mechaniczne w Świebodzinie (1952).

Od 1952 pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

Od IX 1980 w „S”; mąż zaufania KZ.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla represjonowanych, kolporter prasy podziemnej, ulotek. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Najświętszej Marii Panny w Świebodzinie.

W 1989 członek KO „S” tamże; 1990-1995 członek, od 1995 przewodniczący KZ, od 1990 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, od 1996 w Zarządzie Sekcji Krajowej „S” Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach; 1999-2001 w RS AWS, przewodniczący Koła, Komitetu Powiatowego w Świebodzinie.

?