Kazimierz Duda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Duda, ur. 3 IV 1938, zm. 13 III 1989 w San Francisco (USA). Ukończył Technikum Budowlane w Słupsku, student Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Koszalinie.

Inspektor budowlany w Fabryce Wyrobów Skórzanych Alka w Słupsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Alce, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Alce, 5 IX 1980 – 12 III 1981 przewodniczący MKZ; w kontakcie z działaczami KOR.

Od VIII 1981 na emigracji w Austrii, od 1982 w USA; 27 XII 1981 współinicjator, uczestnik (z Janem Góreckim i Tomaszem Gadulą) kilkudniowej głodówki protestacyjnej w Wiedniu przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce; 22 VI 1982 współuczestnik emisji audycji RWE o słupskiej „S”. 23 VII 1983 Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku wszczął w tej sprawie dochodzenie, po miesiącu zawieszone, za K. Dudą rozesłano list gończy, w VII 1989 sprawę umorzono.

Igor Hałagida