Kazimierz Ferenc

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ferenc Kazimierz, ur. 20 VII 1944 w Zalesiu k. Rzeszowa. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Architektury (1968).

1968-1970 pracownik Miastoprojektu w Krakowie; 1970-1971 Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie; 1971-1972 Wydziału Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej; 1972-1974 Biura Projektów Budownictwa Miejskiego; 1974-1978 Rzeszowskiego Biura Projektowego; 1979-1985 Inwestprojektu tamże.

Od IX 1980 w „S” w Inwestprojekcie; w 1981 delegat na WZD Regionu Rzeszów, przewodniczący obrad.

Od IV 1982 działacz RKW „S” w Rzeszowie; 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 11 IX 1982. Od 1982 organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych na terenie Rzeszowa, nadal w strukturze RKW Rzeszów, do 1986 uczestnik manifestacji w Rzeszowie, kilkakrotnie przesłuchiwany, nękany rewizjami; 1983/1984 kurier m.in. do parafii ks. Adolfa Chojnackiego w Krakowie-Bieżanowie.

Od II 1989 członek KO w Rzeszowie, VII 1989 - VI 1990 przewodniczący. 1982-1990 Przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Rzeszowie. 1985-1990 własna działalność gospodarcza (pracownia projektowa). 1990-1994 wojewoda rzeszowski; wiceprezydent Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej. W 1991 sygnatariusz deklaracji założycielskiej PC; od 1992 działacz Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego. 1995-1997 prezes Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce SA; od 1997 wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich; wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od 1997 członek Rady Politycznej, Zarządu Krajowego i Prezydium Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 1998-2001 podsekretarz stanu w MSWiA. 1998-2002 wiceprezes SARP, 2002-2004 prezes Izby Architektów RP. 1999-2000 w Zarządzie Państwowej Agencji Atomistyki. Od 2001 w PO. X 2001 - III 2002 prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji; 2002-2005 prezes Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA.; do 2007 wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, do 2009 doradca tamże. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1997).

1982 – 17 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

Michał Stręk