Kazimierz Gierczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Gierczak, ur. 6 IX 1939 w Porażu k. Sanoka. Ukończył Technikum Elektromechaniczne w Rzeszowie.

Od 1956 pracownik Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan. Przed 1980 członek ZMW.

Od IX 1980 w „S”; mąż zaufania w „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia; wielokrotne rewizje w mieszkaniu, domu rodzinnym i miejscu pracy. W 1986 przesłuchiwany przez SB pod zarzutem kolportażu nielegalnych ulotek. 1986-1995 działacz Solidarności Walczącej: grupy przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie (m.in. Jerzy Jakubowski, Henryk Kuliga, Dariusz Tajchman), następnie w Sanoku. VIII-IX 1988 współorganizator pomocy finansowej dla strajkujących w Hucie Stalowa Wola, wraz ze Stanisławem Terefinko i Henrykiem Kozikiem dostarczył strajkującym 76 tys. zł, przez kilka godz. uczestnik strajku. 30 IX 1988 współzałożyciel (wraz z Janem Nebesio, H. Kozikiem i Franciszkiem Obercem) nielegalnego Komitetu Organizacyjnego „S” w SFA, sygnatariusz oświadczenia wręczonego dyr. SFA i adresowanego do Lecha Wałęsy, Prymasa Polski, Sejmu PRL i RKW w Krośnie, mającego na celu reaktywowanie struktur „S” w SFA.

Od 1989 przewodniczący KZ „S” w SFA Oddział w Zasławiu, delegat na WZD Regionu Podkarpacie, członek ZR. W 1989 działacz KO w Sanoku. 1992-1993 członek Zarządu Głównego SW. Na emeryturze.

24 II 1984 – 22 IV 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Sanoku w ramach SOR krypt. Związek; 9 V 1986 – 24 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Inicjatywa.

Czesław Nowak