Kazimierz Henryk Leszczyński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Kazimierz Henryk Leszczyński, ur. 9 V 1946 w Bielsku Podlaskim. Ukończył Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Gdyni (1964).

1968-1990 brygadzista urządzeń chłodniczych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim; 1970-1980 sekretarz POP PZPR tamże.

Od 1980 w „S”; przewodniczący KZ przy OSM w Bielsku Podlaskim, wiceprzewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej tamże; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok. Jesienią 1981 uczestnik 1-dniowego strajku w OSM w Łapach.

13 XII 1981 wywiesił na budynku OSM w Bielsku Podlaskim flagę biało-czerwoną z czarną szarfą. W 1982 dwukrotnie zatrzymany na 48 godz., rewizje w mieszkaniu. W 1983 współzałożyciel bielskiego podziemnego pisma „Blisko i Daleko”. 1983-1989 kolporter w Bielsku Podlaskim wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» Region Białystok”, ulotek, kalendarzy, kaset audio); w swoim mieszkaniu prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych. W 1983 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafiach Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, organizator wyjazdów na Msze za Ojczyznę do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. W 1985 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Warszawie.

W 1989 przewodniczący KO „S” Ziemi Bielskiej; w 1990 delegat na II WZD Regionu Białystok. 1990-1994 burmistrz Bielska Podlaskiego. 1994-1995 kierownik działu kadr w Zakładzie Mleczarskim w Bielsku Podlaskim. Od 1998 radny Miasta Bielsk Podlaski (bezpartyjny), przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi; od 2006 przewodniczący Klubu Radnych Jedność w Bielsku Podlaskim.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach SO krypt. Miasto; 1985-1989 przez p. VI RUSW w Bielsku Podlaskim w ramach KE krypt. Czarny.

Emilia Świętochowska