Kazimierz Jancarz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Jancarz, ks., ur. 9 XII 1947 w Suchej Beskidzkiej, zm. 25 III 1993 w Luborzycy. Ukończył Technikum Kolejowe w Krakowie (1966).

W 1972 święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie; następnie wikary w parafiach w Pisarzowicach, Andrychowie, Oświęcimiu, Niepołomicach, od 1978 w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, w 1978 założyciel Konfraterni Akademickiej skupiającej studentów i pracowników naukowych krakowskich uczelni.

Po 13 XII 1981 duszpasterz środowisk robotniczych i pracowniczych Nowej Huty, w 1982 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i tzw. mszy czwartkowych (od 24 VI 1982); od 1983 inicjator konfraterni: robotniczej (pomoc finansowa represjonowanym i pozbawionym pracy robotnikom), samarytańskiej (prowadzenie apteki leków otrzymywanych z darów) i nauczycielskiej (korepetycje dla dzieci). W 1984 organizator (z Janem Franczykiem) Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. 4/5 V 1988 po pacyfikacji strajku w Hucie im. Lenina założyciel Wikariatu Solidarności z Potrzebującymi zajmującego się udzielaniem doraźnej pomocy materialnej poszkodowanym oraz zwolnionym z pracy za udział w strajku. 25-27 VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 1989 proboszcz w podkrakowskiej Luborzycy, założyciel Parafialnego Gimnazjum Gospodarczego, drukarni, wydawca pisma „Krzyż Luborzycki”, twórca programu radiowego; organizator warsztatu samochodowego i stolarskiego; inicjator budowy w górach ośrodka wakacyjnego dla dzieci z rodzin bezrobotnych.

Wyróżniony Medalem Zasłużonego dla Małopolskiej Solidarności (2000).

Ewa Zając