Kazimierz Jarząb

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Kazimierz Jarząb, ur. 7 III 1932 w Dębicy. Ukończył szkołę średnią tamże (1952), mechanik, studia w Punkcie Konsultacyjnym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krośnie (1970).

1950-1952 w ZMP. Od 1952 pracownik WSK PZL w Mielcu (z nakazu pracy), po 1957 w dziale kontroli technicznej, 1954-1957 mechanik samolotowy w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w ramach zasadniczej służby wojskowej (uzyskał licencję pilota II klasy w Aeroklubie Mieleckim), 1960-1963 kierownik kontroli technicznej w Zakładach Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 4 we Wrocławiu, następnie pilot zakładowy tamże, 1963-1970 specjalista lotniczy, do 1986 specjalista ds. chłodnictwa w WSK PZL w Krośnie.

Od IX 1980 w „S”; od II 1981 przewodniczący KZ w WSK PZL, autor w „Solidarności Podkarpackiej”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Nowym Łupkowie, zwolniony 2 VI 1982. W XI 1982 współzałożyciel RKW „S” Regionu Podkarpacie, autor (ps. Świerszcz) w podziemnym piśmie „Solidarność Podkarpacka”. W III 1984 po rewizji w domu zatrzymany na 48 godz., prokurator woj. postawił mu zarzut udziału w nielegalnych strukturach, 24 VII 1984 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego postępowanie umorzono na mocy amnestii. Współwydawca (wraz z Zygmuntem Błażem i Jerzym Jakubowskim) Listu Adama Michnika do ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka (1983). Członek Komisji Charytatywnej przy aptece leków zagranicznych przy kościele Świętej Trójcy w Krośnie (fara). W 1986 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie (oo kapucyni), kolporter ulotek w środowisku związanym z duszpasterstwem. W 1986 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Od 1987 technolog w Zakładach Remontowych Sprzętu Energetycznego w Męcince (autor pięciu patentów). Od 1989 na rencie.

1990-1991 w PC.

Autor wydanej w maszynopisie w 20 egz. pracy Polska racja stanu – repliki polityczno-historyczne oraz broszury Kuchnia Polska – skrót historii Polski z komentarzami politycznymi (1984).

Odznaczony Medalem Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Lotniczego (1980).

1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Struktura; 1984-1986 w ramach KE krypt. Strateg; 1986-1990 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekta.

Stanisław Fryc