Kazimierz Julian Kaczor

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Kazimierz Julian Kaczor, ur. 9 II 1941 w Krakowie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Wydz. Lalkarski (1964) i Wydz. Aktorski (1965). Aktor.

1959-1960 maszynista w Teatrze Lalkowym Groteska w Krakowie, 1965-1973 aktor w Starym Teatrze w Krakowie, 1973-1974 w Teatrze Współczesnym w Warszawie, od 1974 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Od 1960 członek Polskiego Związku Żeglarskiego. 1965-1976 w PZPR. 1965-1980 członek Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, 1966-2005 ZASP-SPATiF. 1974-1979 związany z salonem kultury niezależnej Anny i Tadeusza Walendowskich (przy ul. Puławskiej w Warszawie), współzałożyciel biblioteczki wydawnictw niezależnych w Teatrze Powszechnym.

Od IX 1980 współorganizator „S” w Teatrze Powszechnym w Warszawie; w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD.

1981-1987 uczestnik bojkotu mediów. 1982-1983 i 1986-1987 współorganizator i nieformalny przewodniczący „S” Artystów Teatralnych i Filmowych. 1982-1983 autor w pismach podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Robotnik”; 1982-1983 redaktor, organizator pracy redakcji i kolportażu „Biuletynu Teatralnego”. W 1983 organizator nagrań dla Radia „S”. 1984-1986 uczestnik rejsu zorganizowanego przez Tony’ego Halika i koncertów w Polskim Instytucie Teatralnym w Nowym Jorku poświęconych pamięci ks. Jerzego Popiełuszki; 1987-1989 działacz Komitetu Kultury Niezależnej odpowiedzialny za teatr. Uczestnik występów w kościołach, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz Mszy za Ojczyznę, działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i Duszpasterstwa Hutników. Wielokrotnie przesłuchiwany i zastraszany (w 1982 spalono mu samochód).

1989-1992 przewodniczący Sekcji Krajowej Kultury i Sztuki „S”, w XII 1989 delegat na III WZD Regionu Mazowsze, w IV 1990 delegat na II KZD. 1990-1993 przewodniczący Sekcji Dramatu Związku Artystów Scen Polskich; 1992-1993 członek Rady Kultury przy Prezydencie RP; 1996-2002 prezes ZASP; 1999-2002 członek Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2010).

Od 25 I 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOR krypt. Krakus; od 6 II 1982 przez Wydz. III-1 KS MO w ramach KE krypt. Hydra.

Anna Grażyna Kister