Kazimierz Kacicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Kacicki, ur. 12 III 1952 w Morągu. Ukończył ZSZ przy Zakładach Mechanicznych Zamech im. gen. Karola Świerczewskiego w Elblągu (1969).

1966-1990 tokarz w Zamechu (początkowo jako uczeń).

W VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku rotacyjnego w Zamechu, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Wydziałowego Komitetu Założycielskiego w Zamechu, od X 1980 członek KZ.

1981-1982 uczestnik podziemnego ruchu wydawniczego, kolporter ulotek, podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej (jednorazowo po kilkaset egz.), organizator punktu kolportażowego. 14 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w Zamechu (strajk, oflagowanie, wiec). W XII 1981 uczestnik (wraz z m.in. Antonim Borowskim, Leszekiem Brosiem, Ryszardem Stolarowiczem i Lechem Fedakiem) w prywatnym mieszkaniu w Elblągu spotkania przedstawicieli poszczególnych wytwórni Zamechu, na którym powołano TKZ; w kontakcie (poprzez Stanisława Korytkowskiego) z tajną strukturą „S” w Elblągu (powołaną na spotkaniu w kościele św. Mikołaja). 1981-1982 współorganizator zbiórek pieniędzy wśród załogi Zamechu na działalność związkową i na pomoc represjonowanym. W 1982 dwukrotnie wzywany na przesłuchania do KW MO w Elblągu. 1982-1988 uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele św. Mikołaja.

1989-2004 ponownie członek KZ „S” w Zamechu. W 1989 mąż zaufania w komisji wyborczej w Elblągu podczas wyborów 4 VI. 1990-2004 kontroler jakości w ABB Zamech Ltd, 2004-2007 w ABB Zamech Marine, 2007-2009 w ABB Sp. z o.o., od 2009 w Scana Zamech Sp. z o.o. Od l. 70. członek Klubu Krwiodawstwa.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987, za krwiodawstwo), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996) i Kryształowym Sercem (2004).

Tadeusz Chmielewski