Kazimierz Kaczor

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Kaczor, ks., ur. 21 IX 1942 w Korczynie k. Krosna. Absolwent LO w Krośnie, od 1960 alumn Seminarium Duchownego w Przemyślu, 1962-1963 zasadnicza służba wojskowa, w 1966 święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Stanisława Jakiela, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologiczny (1977), 1978-1980 student Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.

1966-1969 wikariusz parafii Tarnowiec; w 1969 wikariusz parafii Rybotycze; 1969-1972 wikariusz parafii Dydnia; od 1972 wikariusz i administrator parafii Nowosielce Kozickie; od XII 1978 proboszcz parafii w Haczowie (protokolarnie od 17 I 1979). Uczestnik przejmowania dla obrządku rzymskokatolickiego cerkwi greckokatolickich w Krzemiennej, Wojtkowej i Obarzymie; szykanowany przez władze komunistyczne w związku z „nielegalnym budownictwem sakralnym”: 7 VIII 1978 wszczęto wobec niego dochodzenie ws. wybudowania bez zezwolenia władz obiektu sakralnego w Jureczkowie (gm. Ustrzyki Dolne), 28 XII 1978 wydano postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z 3-letnim okresem próbnym oraz wpłatą 3 tys. zł na cel społeczny. W l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, głównie KSS KOR (m.in. z Wiesławem Kęcikiem, Maciejem Rayzacherem).

Od 26 IV 1981 koordynator diecezjalny Duszpasterstwa Rolników.

1982-1985 współorganizował w parafii w Haczowie punkt pomocy dla internowanych i ich rodzin, udostępniał Dom Parafialny na wykłady, na plebanii drukowano podziemne pismo „Solidarność Podkarpacka”. Wielokrotnie przesłuchiwany, nachodzony przez funkcjonariuszy SB, czasowo odebrano mu prawo jazdy.

Odznaczenia i godności kościelne: expositorio canonicali (1973), przywilej używania rokiety i mantoletu na wzór kanoników Kapituły Katedralnej (1985), wicedziekan Dekanatu Krośnieńskiego–Północnego (1982), archiprezbiter Archiprezbitariatu Krośnieńskiego (1982), honorowy prałat Jego Świętobliwości (1997), dziekan Dekanatu Krosno II (2005), gremialny kanonik Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej (2006), Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Przemyślu (2006). Członek Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej; od 2000 duszpasterz Policji w Archiprezbitariacie Krośnieńskim.

XI 1979 – IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO (nast. WUSW) w Krośnie w ramach SOR krypt. Buntownik.

Katarzyna Chmielowiec, Ewa Dziobak