Kazimierz Pitura

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Pitura, ur. 16 I 1953 w Krośnie Odrzańskim. Od 1969 uczeń ZSZ przy Fabryce Maszyn Budowlanych w Jasieniu, w 1971 przeniesiony do ZSZ w Gubinie. Wykształcenie niepełne zawodowe.

1971-1973 pracownik Ośrodka Transportu Leśnego w Murowanej Goślinie, w 1973 zastępcza służba wojskowa w KWK Wujek w Katowicach, 1973-1982 pracownik KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Andaluzja, członek straży strajkowej, od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” na Oddziale X Drążenie Przodków, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej.

14-17 XII 1981 współorganizator strajku, zwolniony z pracy. 22 XII 1981 po otrzymaniu wezwania zgłosił się do KM MO w Piekarach Śl., aresztowany, przewieziony do prokuratury w Gliwicach, przetrzymywany w AŚ w Zabrzu-Zaborzu, 21 I 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3,5 roku więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych, osadzony w AŚ w Zabrzu-Zaborzu, ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku, uczestnik tygodniowej głodówki o status więźnia politycznego, zwolniony w V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa. Do XI 1983 bez zatrudnienia.

Od XI 1983 na emigracji w Szwecji, 1984-1986 pracownik zakładu papierniczego Modo w Pauliström, 1986-1987 zakładu metalurgicznego Poliwarmforzinknink w Taberg, od 1987 fabryki papieru Munksjö (obecnie SCA Svenska Celuloza Akabolak) w Jönköping; w 1991 ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu produkcji papieru i obsługi maszyn celulozowych. 1987-2000 członek założyciel Funduszu Piekarskiego w Szwecji udzielającego do 1989 pomocy finansowej represjonowanym w Polsce.

Halina Żwirska