Kazimierz Podgórski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Podgórski, ur. 12 VIII 1949 w Miastku (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Szczecińskiej (1976).

1976-1985 mistrz zmiany, następnie kierownik laboratorium w Zakładzie Płyt Wiórowych w Szczecinku. Do 1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w ZPW, następnie przewodniczący KZ.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S” w Szczecinku; kolporter niezależnych pism i książek oraz ulotek. W 1985 zrezygnował z pracy w ZPW z powodu represji za działalność polityczną.

1985-2009 właściciel prywatnego Chemicznego Laboratorium Analizy Ścieków i Wody Kotłowej w Szczecinku.

Leszek Laskowski