Kazimierz Poniatowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Kazimierz Poniatowski, ur. 20 VIII 1950 w Wojkowicach (woj. podlaskie). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Matematyki (1973).

Od 1973 nauczyciel matematyki w I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 1969-1973 w ZSP.

Od IX 1980 w „S”, od 25 X 1980 członek Zarządu MKZ w Jaśle, od 28 II 1981, po przemianowaniu na Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą w Jaśle, wiceprzewodniczący; od IV 1981 przewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle; w V 1981 uczestnik zjazdu „S” POiW z Regionu Podkarpacie w Krośnie, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”. VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowej, następnie współorganizator pomocy dla represjonowanych, kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” pisma Komisji Koordynacyjnej „S” w Jaśle; 5 XI 1982 – 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. W XI 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za noszenie znaczka „S” w miejscu publicznym. Autor tekstu audycji radiowej wyemitowanej 7 X 1984 na falach UKF przez działaczy jasielskiej KK „S”. 3 XI 1984 uczestniczył w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki, w składzie pocztu sztandarowego jasielskiej „S”. W 1987 pomysłodawca umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce na ścianie kościoła św. Stanisława w Jaśle.

W IV 1989 reaktywował „S” POiW w I LO w Jaśle. W 1990, 1994 i 2002 przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle w wyborach samorządowych; 1991-1993 senator RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 1999-2004 przewodniczący Rady Szkoły w I LO, od 2004 z-ca dyr. Od 2001 pomysłodawca i organizator Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2008), wyróżniony Medalem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2010).

Do 12 X 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Matematyk.

Stanisław Fryc