Kazimierz Puchała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Puchała, ks., ur. 3 II 1940 w Modlniczce k. Krakowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. W 1964 święcenia kapłańskie.

Wikariusz w parafiach: Spytkowice (1964-1967), Wadowice (do 1971), Żywiec-Sporysz (do 1972), Skawina (do 1975), św. Magdaleny w Rabce (do 1977), Raciechowice (do 1979), Będkowice (do 1980); administrator (do 1982), nast. proboszcz parafii Rozesłania Apostołów w Gruszowie k. Myślenic (do 2006). Od 2006 na emeryturze.

Od 1980 wspomagał działaczy wiejskich w tworzeniu struktur „S” RI.

Po 13 XII 1981 organizował Msze za Ojczyznę, głosił patriotyczne kazania. Od 1984 corocznie odprawiał mszę za zamordowanego w II działacza chłopskiego, Piotra Bartoszcze; po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki z jego inicjatywy w kościele gruszowskim powstał symboliczny grób ks. Jerzego. Stale współpracował z księżmi: Kazimierzem Jancarzem z Mistrzejowic, Adolfem Chojnackim z Bieżanowa Starego, Janem Sikorą z Gdowa. Od 1982 wspomagał OKOR; współpracował z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” (przy pomocy Piotra i Jerzego Hlebowiczów), redakcjom podziemny pism „Kurierek «B»” i „Solidarność Zwycięży” przekazał maszynę do pisania z kancelarii parafialnej, zaopatrywał w papier podziemną drukarnię Wilno w Zagórzanach, od 1985 współpracował z redakcją podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”; kolportował prasę niezależną i literaturę wśród sprawdzonych parafian, jawnie nawoływał do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Znaczną część pomocy humanitarnej przywożonej z Krakowskiej Kurii Metropolitarnej (żywność, ubrania i lekarstwa) przeznaczał dla rodzin internowanych i więzionych, dla ukrywających się działaczy podziemia, drukarzy, kolporterów, współpracowników struktur podziemnych; zbierał składki pieniężne dla represjonowanych. Udzielał schronienia na plebani w Gruszowie działaczom poszukiwanym listami gończymi (m. in. Józefowi Mroczkowi, Stefanowi Morawieckiemu); udostępniał plebanię na spotkania działaczy podziemnej „S” RI; dawał zatrudnienie osobom pozostającym bez pracy.

Od 1991 wspierał Forum Ludowo-Narodowe Ojcowizna Romana Bartoszcze. W 2001 utworzył na terenie parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja. W 2003 wystąpił przed referendum unijnym w TV Kraków i Radio Kraków przeciwko przystąpieniu Polski do UE. W ramach Klubów Myśli dla Polski współorganizuje (wraz z ks. A. Chojnackim i o. Tadeuszem Ślipko) spotkania w Krakowie, informujące o sytuacji w kraju. Przeciwnik i krytyk Okrągłego Stołu.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis Związku Solidarności Polskich Kombatantów, medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2007), medalem Pro Memoria Prasy Podziemnej (2007).

Piotr Hlebowicz