Kazimierz Ryszard Majewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Ryszard Majewski, ur. 15 VIII 1936 we Lwowie (obecnie Ukraina), zm. 28 X 1982 w Jeleniej Górze. Ukończył szkołę podstawową i kurs mistrzowski (specjalność frezer) w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze.

Pracownik FN, wielokrotnie wyróżniany przez dyrekcję za osiągnięcia w pracy społecznej i zawodowej, inicjator i założyciel klubu Honorowych Dawców Krwi w FN, odznaczony brylantową odznaką PCK.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator i przewodniczący KZ w FN; współorganizator i członek MKZ. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. W 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego, następnie na I KZD.

13 XII 1981 zatrzymany (wraz z Tadeuszem Pałubickim i Joanną Wojciechowską) przez SB w siedzibie ZR w Jeleniej Górze. Od I 1982 stale inwigilowany przez SB w związku z drukiem i kolportażem na terenie Jeleniej Góry podziemnego pisma „Odroczenie”. Wiosną 1982 organizator kilkuosobowej grupy działającej w KOS (kolportaż prasy podziemnej, zbieranie informacji o represjach). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, przeszukiwany. Latem 1982 współorganizator oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Jeleniej Górze. 28 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie (organizator druku podziemnego wydawnictwa), zwolniony 29 IX 1982. Po wyjściu na wolność nadal działacz podziemia. We IX 1982 nękany przez SB, nakłaniany do współpracy i szantażowany. 26 X 1982, podczas ostatniego przesłuchania w KW MO w Jeleniej Górze (groźby funkcjonariuszy SB), popełnił samobójstwo.

Jan Ryszard Sielezin