Kazimierz Staszewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Staszewski, ur. 1 IV 1955 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Radomiu (1976).

1971-1974 pracownik Fabryki Łączników w Radomiu, 1974-1979 Zakładów Przemysłu Tytoniowego tamże, od 1979 Zakładu Transportu Energetyki (obecnie ZTE Radom Sp. z o.o.). W VI 1976 uczestnik robotniczego protestu w Radomiu, aresztowany 26 VI 1976, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę i 3 mies. aresztu, osadzony w AŚ w Radomiu, Kielcach i Białymstoku, zwolniony w VIII 1976.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1989 kolporter prasy podziemnej.

Od IV 1989 przewodniczący KZ, od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, członek ZR, 1990-1994 członek Prezydium ZR, od 1995 skarbnik ZR, od 1992 delegat na KZD, od 1995 członek KK. 1998-2002 radny Miasta Radom, od 2003 członek Zarządu Wspólnoty Samorządowej Radomia.

12 VIII – 20 X 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOS krypt. Tytoniówka.

?