Klin

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Klin, gdańska oficyna wydawnicza, utworzona w 1978 przez założyciela i działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Krzysztofa Wyszkowskiego. Głównym celem wydawnictwa była publikacja dzieł Witolda Gombrowicza. Nazwa oficyny nawiązywała do roli dzieł W. Gombrowicza w walce z komunizmem. W zamyśle wydawcy „Gombrowicz oddziaływać miał nie jako organizator grup bojowych, ale przez wbicie klina pod fundament sowietyzmu, czyli przez odbudowę indywidualnej samoświadomości i niezależności”. W l. 1978-1980 nakładem Klina ukazały się Dzienniki i Kosmos W. Gombrowicza:

  1. Dziennik 1953, Warszawa, b.r.
  2. Dziennik 1954, Warszawa, b.r.
  3. Dziennik 1955-1956, Warszawa, b.r.
  4. Dziennik 1957-1958, Warszawa, 1980
  5. Dziennik 1959-1961, Warszawa, b.r.
  6. Dziennik 1961-1963, Warszawa, 1980
  7. Dziennik 1964-1966, Warszawa, b.r.
  8. Kosmos, Gdańsk, Warszawa, 1980
  9. Wojciech Karpiński, W Central Parku, Warszawa, 1980

Klin wydawał również kilka numerów czasopisma „Res Publica” oraz broszury i artykuły polityczne.

Monika Kała