Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu. Pierwsze próby powołana KIK w Opolu podjęto w II 1957. Władze administracyjno-polityczne nie wyraziły wówczas zgody na rejestrację KIK.

W 1980 proboszcz parafii katedralnej ks. Stefan Baldy utworzył duszpasterstwo inteligencji, którego uczestnicy nakłonili proboszcza do podjęcia działań zmierzających do powołania KIK w Opolu. 12 I 1981 odbyło się zebranie założycielskie. Wojewoda podjął decyzję o zarejestrowaniu Klubu w dniu 2 III 1981. Zebranie wyborcze z 21 III 1981 wyłoniło siedmioosobowy Zarząd. Inauguracja działania Klubu rozpoczęła się 4 IV 1981 uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem ks. bp. Alfonsa Nossola oraz wykładem prof. Janusza Dietrycha, wiceprezesa KIK w Katowicach. Równolegle z pracami Klubu w Opolu rozpoczęło także działalność koło w Kędzierzynie-Koźlu. W ciągu 1981 roku Klub odbył dziesięć spotkań, ostatnie 13 XII 1981.

Dwa dni później działalność KIK w Opolu na podstawie zarządzenia wojewody został zawieszona w związku z dekretem o stanie wojennym. Prośby o odwieszenie działalności władze trzykrotnie odrzuciły (17 V, 4 VIII 1982 oraz 31 I 1983). Zawieszenie cofnięto 3 VI 1983 przed planowaną wizytą papieża Jana Pawła II na Opolszczyźnie, warunkiem było jednak przedstawianie comiesięcznego programu działania oraz sugestia wykluczenia trzech członków założycieli – aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność”: Ryszarda Ciecierskiego, Lesława Kwaśnickiego i Waldemara Matlachowskiego. Do wykluczenia działaczy solidarnościowych na skutek sprzeciwu ks. bp. A. Nossola nie doszło. 18 III 1984 doszło do zmiany asystenta kościelnego przy Klubie, którym został ks. Zygmunt Nabzdyk. Powołano oddziały w Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. W roku 1987 powstały dwa kolejne oddziały w Kluczborku i w Krapkowicach. Klub aktywnie działał organizując spotkania dyskusyjne, pielgrzymki, spotkania modlitewne oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

W 1989 Klub współuczestniczył w powołaniu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” w Opolu.

Przemysław Kołtun