Klub Myśli Politycznej Dziekania w Regionie Toruńskim

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Klub Myśli Politycznej Dziekania w Regionie Toruńskim, powstał w II 1989 jako filia klubu warszawskiego, działającego pod przewodnictwem Stanisława Stommy. Grupę inicjatywną stanowili działacze związani ze środowiskiem toruńskiego KiK-u i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: Jacek Kęsy, Jerzy Łapkiewicz, Jerzy Matyjek, Zbigniew Wiczkowski, Paweł Wiszniowski, Jan Wyrowiński. Wobec szybko następujących w kraju przemian Klub nie zdążył rozwinąć szerszej działalności.

Krzysztof Biernacki