Kluby Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Kaliszu

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kluby Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Kaliszu, powstały 28 XI 1981, 4 dni po powołaniu ich w Warszawie, gdzie Region Wielkopolskę Południową „S” reprezentowali Antoni Pietkiewicz i Bogusław Śliwa. Na zebraniu założycielskim w Kaliszu, które odbyło się w Związkowym Domu Kultury przy al. Wolności 15, do Klubów wstąpiło 51 osób, wśród nich A. Pietkiewicz i B. Śliwa. KRS WSN miały stać się zalążkiem przyszłych partii politycznych, działały jako agenda „S”. Drugie spotkanie, zaplanowane na 12 XII 1981, nie doszło do skutku.

Grażyna Schlender