Komisja Robotnicza w Elektromontażu Gdańsk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Komisja Robotnicza w Elektromontażu; 23 I 1980 powstała 5 os. Komisja Robotnicza w składzie: Lech Wałęsa, Sylwester Niezgoda, Teofil Koszałka, Zbigniew Dąbrowski i Edward Glapa. Powodem utworzenia Komisji było zwolnienie z pracy 25 robotników, w tym uczestników obchodów 9. rocznicy Grudnia ’70, które odbyły się 18 XII 1979 (wśród zwolnionych z pracy znalazł się również Lech Wałęsa, którego pożegnano listem rozkolportowanym w zakładzie). Pod oświadczeniem powołującym Komisję zebrano 168 podpisów (na 500 zatrudnionych). 30 I 1980 w zakładzie odbył się wiec, na którym podjęto sprawę wycofania wypowiedzeń oraz wprowadzenia dodatku drożyźnianego. Kolejny wiec, zapowiedziany na 1 II, nie odbył się wskutek akcji prewencyjnej dyrekcji zakładu i SB. Działalność Komisji zakończyła się jedynie częściowym sukcesem: zwolnieni pracownicy w większości otrzymali propozycje pracy w innych zakładach. W III 1980 działacze Komisji podjęli próbę wpłynięcia na przebieg wyborów do Rady Zakładowej. W ulotce z 21 III wezwano do poparcia własnych kandydatów, m. in. Mieczysława Gniecha na przewdniczącego Rady Zakładowej, zaś Floriana Wiśniewskiego na stanowisko sekretarza. Ostatecznie w wyborach przepadł kandydat popierany przez dyrekcję i Partię. Wydarzenia w Elektromontażu stanowiły ważny etap na drodze do zorganizowania przez WZZ strajku w VIII 1980.

Wojciech Turek