Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Lublińcu

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Lublińcu. Organizacja związkowa liczyła w XII 1981 ponad 90% z 1350 pracowników zakładu. Po strajku 23 VIII 1980 na wydziale cewkarni generatorów powstał Komitet Robotniczy (Ludwik Okwieka – przewodniczący, Józef Bartkowiak, Czesław Okwiek, Robert Psiuk, Aleksander Wojciechowski), przekształcony nastépnie w Komitet Założycielski. 12 XI 1980 wybrano Komisję Zakładową NSZZ „S” (prezydium KZ: L. Okwieka (przewodniczący), J. Bartkowiak, Cz. Okwiek, A. Wojciechowski, Teresa Brol, Józef Sowa, Franciszek Szydłowski, w KZ byli także m.in. Jan Andrzejewski i Jan Lewandowski). L. Okwieka został przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lublińcu. Delegatami na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego byli J. Lewandowski i F. Szydłowski.

KZ doprowadziła do odwołania dyrektora naczelnego L. Kiełka i jego zastępcy T. Musialskiego. 20 V 1981 w wyborach powszechnych wybrano dyrektora naczelnego J. Lewandowskiego, w VI 1981 wybór zatwierdziło Zjednoczenie.

14 XII 1981 w godz. 6-20 trwał strajk okupacyjny. KZ przekształciła się w Komitet Strajkowy, do strajku przystąpiła prawie cała załoga I i II zmiany. Strajk zakończył się po otoczeniu zakładu przez oddziały ZOMO i wojska. Aresztowano członków KS: J. Bartkowiaka, J. Andrzejewskiego, T. Brol i A. Wojciechowskiego. 13 I 1982 Sąd Wojewódzki w Częstochowie skazał ich na wyroki od 1 do 3 lat więzienia. Przewodniczący KS L. Okwieka zdążył ewakuować się z zakładu przez płot i ukrywał się do XI 1983. Internowano dyrektora J. Lewandowskiego, Cz. Okwieka oraz sekretarza KZ PZPR Józefa Błaszczyka.

W zakładzie nie prowadzono zorganizowanej działalności podziemnej, niektórzy, jak Jerzy Czaj, Bolesław Mostek, Henryk Urzynicok, zbierali pieniądze dla rodzin uwięzionych. Do emigracji zostali zmuszeni: T. Brol, A. Wojciechowski, J. Andrzejewski i J. Lewandowski.

„S” odrodziła się w 1989. 10 IV 1989 powstał Komitet Organizacyjny NSZZ „S” (J. Bartkowiak, J. Sowa, Henryk Bieniek, Augustyn Dudek, Bogdan Gabrysiak, Edward Hajduk, Piotr Helisz, Bernard Kazek, Jarosław Kolano, Karol Kowolik, Henryk Matusek, Andrzej Okwieka, Wiktor Osadnik, Andrzej Pisula, Ryszard Sosnowski). 27 IV 1989 wybrano Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „S” (prezydium TKZ: przewodniczący L. Okwieka, J. Bartkowiak, J. Sowa, A. Okwieka). 22 VIII 1989 wybrano Komisję Zakładową (prezydium KZ: przewodniczący L. Okwieka, Piotr Ostrowski, Roman Gajda, Henryk Postawski). W XII 1989 L. Okwieka został członkiem Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „S”.

Przed wyborami 4 VI 1989 L. Okwieka, A. Okwieka, E. Hajduk, Piotr Ostrowski i Piotr Ligenza działali w Komitecie Obywatelskim „S” Ziemi Lublinieckiej i Oleskiej. Rok później P. Ostrowski i A. Okwieka zostali radnymi z listy Komitetu Obywatelskiego „S”.

Wojciech Rotarski