Komitet Oporu Społecznego/Wydawnictwo Wokół nas

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Komitet Oporu Społecznego/Wydawnictwo „Wokół nas”. Komitet Oporu Społecznego Solidarność powstał w roku 1984 w Gliwicach jako grupa terenowa ludzi różnych zawodów i różnych środowisk robotniczych i inteligenckich. Założycielami Komitetu Oporu Społecznego Solidarność/Wydawnictwo „Wokół nas” byli Rafał Budnik, Marek Kusto, Marek Kempski, Stanisław Stobiecki i Grzegorz Jędrusiak. Ruch KOS był społeczną inicjatywą na rzecz solidarności międzyludzkiej i miał budować społeczeństwo obywatelskie. Głównym jego celem było kształcenie i wychowanie. Inicjatywy, jakimi się zajmował, to druk i kolportaż ulotek, wydawanie i dystrybucja kaset magnetowidowych z filmami zatrzymanymi przez cenzurę, organizacja spotkań kulturalnych, spotkania z ludźmi polityki i kultury. W okresie II 1985 – II 1989 KOS wydawał czasopismo „Wokół nas”. Taką samą nazwę przyjęło wydawnictwo.

Rafał Budnik