Konrad Marusczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Konrad Marusczyk, ur. 26 IV 1936 w Bytomiu, zm. 26 IX 1996 w Sopocie. Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny (1960).

W l. 60. zatrudniony w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, następnie pracownik inżynieryjno-techniczny PŚ; 1975-1982 zatrudniony w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w CIGM; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” w CIGM; w 1981 delegat i członek Prezydium na I WZD Regionu Gdańsk, następnie członek i sekretarz Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony w VIII 1982; zwolniony z pracy, ok. roku bez zatrudnienia. Zaangażowany w pomoc dla represjonowanych i uwięzionych, członek Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku; organizator spotkań członków byłego ZR (z 1981) w swoim mieszkaniu. W 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

1989-1993 w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie Pracy, przewodniczący władz wojewódzkich, od 1993 wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ChDSP.

?