Krystian Andrzej Frelichowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krystian Andrzej Frelichowski, ur. 16 VII 1964 w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek pedagogika-resocjalizacja (2000).

W 1978 jako uczeń SP współautor (wraz z Krzysztofem Rajpoldem) ulotki z żądaniem wpuszczenia Jana Pawła II do Polski, rozrzuconej na terenie Bydgoszczy i Niemcza.

Jesienią 1980 współzałożyciel (wraz z Januszem Piekarczykiem, K. Rajpoldem) i przewodniczący organizacji Wolna Rzeczpospolita prowadzącej akcje plakatowe i ulotkowe na terenie Bydgoszczy i gm. Osielsko we współpracy z Bydgoskim Komitetem Obrony Więźniów Politycznych; 1980-1981 autor tekstów, członek zespołu redakcyjnego pisma Związku Młodzieży Demokratycznej „Demokrata”.

13 XII 1981 uczestnik demonstracji pod siedzibą ZR w Bydgoszczy, 14 XII 1981 (wraz z Magdaleną Leś, Januszem Piekarczykiem, K. Rajpoldem) akcji odzyskiwaniu sprzętu z siedziby ZR oraz pieczęci „S”; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych; współorganizator, uczestnik akcji ulotkowych. 1 V 1983 współorganizator niezależnej demonstracji ze sztandarem „S”, który niósł na czele pochodu wraz z Mariuszem Łabentowiczem; współorganizator głodówki w obronie aresztowanego Piotra Różyckiego; współzałożyciel, autor tekstów, redaktor „Bibuły” i podziemnego pisma „Szansa”. 27 I 1984 aresztowany, 18 IV 1984 areszt zamieniono na dozór milicyjny, sprawę umorzono na mocy amnestii; 1982-1988 organizator spotkań samokształceniowych w mieszkaniach prywatnych i kościołach. 1985-1986 nauczyciel w SP w Kozielcu (gm. Dobrcz), od 1986 SP w Złejwsi Wielkiej. 1986-1989 współzałożyciel, redaktor naczelny i wydawca „Raportu”; w 1987 organizator pokazów filmów nieobecnych w oficjalnym obiegu.

W 1989 przewodniczący KO „S” w gm. Zławieś Wielka. 1989-1990 przewodniczący KZ „S” w SP tamże. Od 1997 działacz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Od 2007 członek Bractwa Inflanckiego. Od II 2009 członek stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-1988, od VI 2009 pełnomocnik Zarządu ds. odbudowywania struktur w kraju. 1989-1994 w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie Pracy, 1994-2001 w AWS, od 2001 w PiS.

Autor powieści historycznej Czas próby publikowanej w odcinkach w miesięczniku literackim „Akant” (2005-2008).

Odznaczony medalem Zasłużony dla Turystyki (2008).

Katarzyna Grysińska