Krystian Konik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krystian Konik, ur. 26 X 1949 w Katowicach, zm. 2 V 2011. Ukończył Technikum Ekonomiczne tamże (1968).

1968-1981 zatrudniony w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w COIG, następnie przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w COIG, przewodniczący KS, zwolniony z pracy, po zakończeniu strajku uczestnik strajku w KWK Wujek; od 16 XII 1981 w ukryciu, 27 IV 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, od 5 V 1982 w Zabrzu-Zaborzu, następnie Grodkowie i Uhercach, 30 XI 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, oskarżony o kierowanie strajkiem w COIG, w IV 1983 zwolniony ze względu na stan zdrowia; 28 IV 1983 ponownie aresztowany, oskarżony o bezprawne dysponowanie funduszem strajkowym, 12 X 1983 zwolniony po umorzeniu sprawy przez Sąd Wojewódzki w Katowicach. 1984-1989 członek Solidarności Walczącej Oddział Katowice; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”. 1984-1986 zatrudniony w Zakładzie Budowy Urządzeń Kotłowych, 1986-1987 w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, 1987-1990 w PSS Społem.

W 1989 członek KO w Katowicach. 1991-1993 w Partii Wolności. 1990-1991 pracownik AZ Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, od 1991 ponownie w COIG. Od 1995 członek KZ „S” w COIG.

Weronika Rudnicka